Den tidligere alpinisten Aksel Lund Svindal har gått inn som aksjonær i Andfjord Salmon, som står bak det planlagte landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes, skriver Bladet Vesterålen.

TV-profilen Hallvard Flatland, og hans døtre Katarina og Bettina, er også kommet inn på aksjonærlista, det samme er Holmøy Holding, som fra før eier Eidsfjord Sjøfarm.

Andfjord Salmon har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Kvalnes i Andøy. Selskapet skal ifølge avisa bygge det som kan bli verdens største gjennomstrømningsanlegg for oppdrett på land. Vannet hentes fra 170 meters dyp i Andfjorden. Målet er å sette ut laks før sommeren 2020.

I februar hentet Andfjord Salmon inn 150 millioner kroner i en emisjon. Daglig leder Roy Bernt Pettersen er fortsatt den største aksjonæren.