– Norge er den nasjonen i verden med høyest tetthet av marine forskere, og denne prisen er viktig fordi den slår fast at kunnskap og forskning er fundamentalt for å ha en bærekraftig marin forvaltning, sier Ole Arve Misund, direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Verden trenger mer blå mat

FN har satt som sitt bærekraftmål nummer 14 at havet og de marine ressursene skal forvaltes på en bærekraftig måte. Samtidig har de satt som mål nummer en og to å bekjempe sult og fattigdom i verden.

– Verden trenger mer mat. FN har gjentatte ganger anerkjent at bærekraftig fiskeri og havbruk er viktig for å sikre nok mat til verdens voksende befolkning. Marin forskning sikrer at fiskeri og havbruk drives både effektivt og bærekraftig. Regjeringen har satset stort på havforskning, og denne prisen viser at det blir lagt merke til internasjonalt, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Prisen deles ut av UNESCOs havkommisjon IOC (the Intergovernmental Oceanographic Commission), som er FNs koordineringsenhet for havobservasjoner, havforskning, utveksling av havdata og havtjenester. Prisen ble delt ut av UNESCOs generaldirektør Irina Bokova.

– Jeg er stolt over å få ta imot denne prisen på vegne av Norge og våre marine forskningsmiljø, sier NIFES-direktør Ole Arve Misund.