I år som i fjor har regjeringen satt av 1,5 millioner kroner til rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vesterisen. Det deles også ut støtte til mottak som kan ta imot selprodukter i 2024.

Målet med tilskuddet er at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Søknadsfristen er 24. februar og vilkåret for tildele tilskudd til rederier er at de har tillatelse til å delta i selfangst i 2024 og har sendt påmelding til Fiskeridirektoratet. Fartøy som mottar tilskudd må gjennomføre minst 35 fangstdøgn, ifølge direktoratet.

Kravet til mottak som søker tilskudd er at de må ha nødvendige godkjenninger, herunder kjøperregistrering fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynets og godkjenning for produksjon av selolje.

Mottak må i tillegg ha utstyr for produksjon av ulike råstoff fra selfangsten som skinn, spekk, olje, kjøtt og andre produkter.