-Jeg har et godt inntrykk av den nye ministeren. Jeg har møtt Elisabeth Aspaker i en rekke sammenhenger og ser frem mot et godt samarbeid med den nye fiskeri- og kystministeren, sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag.

Spente

-Vi er selvfølgelig spent på hva samarbeidet med den nye ministeren vil bringe. Ut fra min kjennskap til Elisabeth Aspaker, så får vi en minister som er allsidig orientert og som har lang politisk erfaring, sier Reidar Nilsen.

-Jeg har møtt henne i en rekke ulike sammenhenger i min tid som tillitsmann i Fiskarlaget og har et godt inntrykk av henne som politiker og person.

Også i FHL møter den påtroppende fiskeriministeren store forventninger, og man har tro på at sjømatnæringen vil komme styrket ut gjennom å bli en del av næringsdepartementet.

- Styrket næring

– Dette viser at regjeringen har et tydelig ønske om å føre en mer aktiv næringspolitikk på vegne av norske sjømatbedrifter, sier styreleder Gunnar Domstein

- At man velger å ha en egen statsråd for sjømat vil bety at næringen blir et prioritert saksområde innen departementet. Det er helt på sin plass. Fiskeri og havbruk er i dag en av landets aller viktigste eksportnæringer, og en rekke utredninger de siste årene har vist at vekstpotensialet er betydelig, sier Domstein.