Det melder Fiskeridirektøren. Endringa trer i kraft i dag, fredag.

Som kjent har det kommet mye kritikk mot myndighetenes reguleringer av uerfisket denne sommeren. For to uker siden hevdet Nordland fylkes fiskarlag at forskerne hadde bommet totalt, og denne uka sa landsstyret i Norges fiskarlag det samme.

- Fiskarlaget er av den oppfatning at prosessen rundt denne avgjørelsen ikke har vært tilfredsstillende, og at den nedsatte arbeidsgruppen hvor også næringen er representert, fikk alt for liten tid til å gjennomgå bestandskunnskap og reguleringsregimet, heter det i landsstyrevedtaket.

Nå foreligger, muligens, svar på tiltale. Forskerne vil ha null uer på land, direktoratet sier pluss 50 tonn per tråler. Slik lyder meldinga:

Økte kvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°N

Torske- og seitrålernes kvoter i fisket etter uer nord for 62°N økes med virkning fra og med i dag, 12. september 2014, med 50 tonn per fartøy. Kvoteøkningen gis som maksimalkvotetillegg.

FISKERIDIREKTØREN