I Lofoten var det kjøp hos et titalls kjøpere, også på dager merket med rødt på kalenderen. Det samme var tilfelle for 3 av kjøperne i Vest-Finnmark. Fremdeles mye torsk på innersida i Lofoten og godt fiske også i uke 14. Men for Vesterålen og Troms, med få unntak, er det labert fiske, og flere har flyttet seg til Finnmark, der det i vest er størst aktivitet i Tufjord og Breivikbotn. I Øst-Finnmark er det også økende aktivitet, og for Finnmark, spesielt vestfylket, er det vanskelig for nye båter å få avtale med kjøper om levering. I sør har Vikna-fisket kommet godt i gang etter påske, melder Råfisklaget på sine nettsider.

Krabbe og rognkjeks

Råfisklaget tar også med en spesiell leveranse, på 20 tonn snøkrabbe fra Arctic Wolf til Arctic Catch, Vardø.

Videre har årets første landinger av rognkjeksrogn blitt seddelført, fra to båter til Brødrene Karlsen AS, Husøy, og fire båter til J.M. Nilsen Fisk AS, Nordmela.

16.000 tonn mer

Etter 2-3 uker med lavere kvantum enn i fjor, er forspranget i omsatt torskekvantum fra norske båter redusert til 16.000 tonn, fra vel 35.000 tonn i midten av mars. Pr uke 13 var omsatt torskekvantum gjennom Norges Råfisklag, fra norske båter, 185.300 tonn i år, mot 169.300 tonn til samme tid i fjor. Begge årene var vel 26.000 tonn av disse kvantaene ombordfryst.

Verdien på all landet sjømat i Råfisklagets distrikt så langt i år er 2,2 milliarder, mot 2,8 milliarder i samme periode i fjor.