SARex Svalbard deltar i bergingsoperasjonen med rådgiver Andreas Kjøl fra Sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket, samt nordområdeekspert Knut Espens Solberg. Begge hadde viktige roller i de to SARiNor-prosjektene som omhandlet arktiske beredskaps- og redningsoppdrag, og dermed tilegnet seg unik kompetanse på området.

Breddekompetanse

- Gjennom SAR-prosjektene har vi skaffet oss en breddekompetanse i redningsoperasjoner i Arktis. Derfor var det naturlig for oss å tilby vår assistanse, sier daglig leder Tor Husjord i Maritimt Forum Nord som stå bak SAR-prosjektene.

Tor Husjord, Maritimt Forum Nord

De to omfattende prosjektene har fokusert på henholdsvis søk og redning samt sikring av verdier og miljø i nordlige farvann.

Vil styrke beredskapen

KV Svalbard ventes å ankomme havaristen i løpet av onsdag, og vil da forsøke å eventuelt tømme den for drivstoff samt trekke den av grunn dersom det er mulig.

Tor Husjord tror deltakelse i denne operasjonen vil gi viktig kunnskap for ytterlig styrking av beredskapen i Nordområdene.

Reketråleren «Northguider» havarerte i Kinnvika helt nord i Hinlopenstredet på Svalbard fredag 28. desember.

Tråleren hadde et mannskap på 14 om bord som ble evakuert av sysselmannens helikoptre. Under redningsaksjonen var det sterk vind, dårlig sikt og temperaturer ned mot minus 20 grader, og ble beskrevet som svært krevende.

Fakta om SAR-prosjektene:

  • SARex Svalbard er et toårig prosjekt i regi av Maritimt Forum Nord som skal gjennomføre øvelsestokt ved Svalbard i 2019 og 2020. Gjennom bruk av fullskala tester og øvelser skal prosjektet utvikle ny kunnskap.

  • Tidligere er det gjennomført SARiNOR og SARiNOR2 som var utredningsprosjekter om beredskap i arktiske strøk.

  • SARiNOR fokuserte på søk og redning av mennesker som forulykkes i arktiske farvann, mens SARiNOR2 omhandlet beredskap mot akutt miljøforurensing og berging av verdier på skadestedet.

  • SAR-prosjektene er finansiert av Utenriksdepartementet og næringen i fellesskap og har pågått i nesten fem år. SARex Svalbard er tildelt 10 millioner kroner i Nordområdemidler fra UD til prosjektet som har en totalramme på 36 millioner kroner.