– Vi ønsker flere yngre fiskere inn sjømatnæringen. Derfor øker vi nå lærlingekvoten på torsk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i ei pressemelding.

Verdt 30.000 kroner

Lærlingekvoter ble innført i 2015 for å styrke rekrutteringen til fiskerinæringen. Ordningen gjør at lærlingen får med seg en kvote verdt rundt 30.000 kroner til båten han eller hun har lærlingplass på. På grunn av prisutviklingen på torsk over de seinere år ble torskekvotene redusert for lærlingene i 2021.

Øker til 2,1 tonn torsk per lærling

Det er høye torskekvoter i år, og en større andel av de såkalte tredjelandskvotene som skal tilbake til den norske flåten. Fiskeri- og sjømatministeren mener derfor det er rom for å la lærlingene fiske mer torsk, og vil øke kvoten fra 1,6 tonn til 2,1 tonn per lærling.

– Sjømatnæringen vokser, og vi trenger at flere unge velger fiskeryrket. Det er de som skal utvikle næringen videre. Lærlingekvotene er et viktig insentiv for rekruttering, og i år gjør en høy torskekvote at vi har rom for å øke kvotene til fjorårets nivå. Jeg ser også frem til å se nærmere på hele ordningen på bakgrunn av årets evaluering, sier Ingebrigtsen.

Fakta om lærlingekvoter:

¤ Fylkeskommunen kan etter søknad tildele lærlingekvoter til fartøy som tar om bord lærlinger som har godkjent lærlingkontrakt i faget fiske og fangst.

¤ Det kan tildeles én kvote av ett bestemt fiskeslag per kalenderår for hver lærling innenfor lærlingkontraktens utløpstid. Det kan ikke tildeles mer enn til sammen to kvoter for den enkelte lærling. Det kan likevel tildeles totalt inntil fire kvoter dersom læretiden er fire år.

¤ Det er et vilkår for bruk av kvoten at lærlingen er om bord under fisket. Fartøyet må oppfylle vanlige vilkår for å delta i vedkommende fiskeri.