Aksjonen var en felles innsats mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten, Politiet og Statens Naturoppsyn (SNO), og omhandlet ifølge kommunikasjonsansvarlig hos Fiskeridirektoratet Olav Lekve, for det meste bruk fra fritidsfiskere.

Inspektør Rudi Iden i Fiskeridirektoratet region Vest sier i en pressemelding at beslaget omfatter 110 teiner, ni ruser, ett garn og en snik.

- Flertallet av beslagene har kjent eier og forholdene vil bli anmeldt til politiet, sier inspektør Iden.

Utgangspunktet for fellesaksjonen var håndhevelse av bestemmelsene om redskaper som står i sjøen, påbudet om nedsenka garn og reiseforbudet. Det er forbudt å fiske med ruser i perioden 1. mai til og med 30. september i Sør-Norge.

– Mange av redskapene virker å være glemt, og var ikke røkta slik røktingsplikten tilsier. På den andre siden var det gledelig å konstatere at mange av teinene vi kontrollerte hadde fungerende rømmingsveier og det var lite død fisk og skalldyr i teinene som hadde korrekt innmontert rømmingsvei, sier Iden.