Solberg, som trolig er Norges mest fiskerikompetente statsminister etter krigen, er i gang med en større omlegging av hele miljøpolitikken, der ikke minst skipsfarten vil møte miljøkrav i framtida. Et utvalg er i arbeid, om hvilken modell man skal legge til grunn, om hvordan et CO2-fond skal forvaltes og en rekke andre detaljer rundt pengeflyttinga som vil komme i kjølvannet av de nye vedtakene.

Solberg ber fiskeflåten ikke vente til alt dette er kommet på plass.

– Ikke vent på disse utredningene. Omlegginga vil komme, og uansett hvordan detaljene vil se ut, er det ingen ting å vente på for flåten. Det er bare å sette i gang, sa hun.