– Vi kan ikke være fornøyd med den verdiskapingen vi får av alt råstoffet som bringes på land, sier utvalgsleder og Andøyordfører Jonni Solsvik til vol.no

Tredje møte

Onsdag var utvalget samlet på Andenes til sitt tredje møte. Da skulle utvalget ifølge nettstedet ha møte med Geir Wilhelm Wold i Vesteraalens, Andenes havfiskeselskap AS og Knut Haagensen i Jangaard Export AS.

Økt verdiskapingen

– Utvalget skal møte aktørene i næringen for få innspill til hva vi kan gjøre for å øke verdiskapingen. Fra før har vi møtt Ted Robin Endresen, Knut Holmøy og Gunnar Jarl Klo. De kom med konstruktive innspill og var også klar på at vi ikke kan være fornøyd med nivået på det vi henter ut at alt råstoffet som bringes til land i Nordland, sier Solsvik.

Utvalget består av Andøyordfører Jonni Solsvik, Randi Bolstad fra Vesteraalens AS, fisker Tom Tobiassen fra Bø i Vesterålen og Jostein Angell fra Nordland fylkeskommune.