SalMar har inngått et industrielt samarbeid med Lerøy Seafood Group der SalMars InnovaMar-anlegg på Frøya vil levere slakte- og foredlingstjenester knyttet til laks fra Lerøy sine oppdrettsanlegg på Møre og Trøndelag.

SalMar vil slakte et betydelig kvantum av fisk fra Lerøy samtidig som også en større andel av denne fisken skal bearbeides videre ved InnovaMar.

Samarbeidet starter umiddelbart og de økte volumene som nå vil gå gjennom InnovaMar-anlegget vil gi synergier for både slakting- og foredlingsaktivitetene som SalMar har på anlegget. Spesielt foredlingsavdelingen vil øke sitt aktivitetsnivå og utnyttelsesgrad vesentlig fra 2011 til 2012.

- Vi har lenge hatt gode samarbeidsrelasjoner med Lerøy på en rekke områder, og vi er godt fornøyd med å utvikle dette samarbeidet videre, sier konsernsjef i SalMar Yngve Myhre.

Det er også inngått et utvidet samarbeid mellom SalMar Nord (heleid datterselskap av SalMar) og Lerøy Aurora (heleid datterselskap av Lerøy Seafood Group) på Skjervøy.

Avtalen med Lerøy innebærer nå at SalMar Nord, med umiddelbar effekt, skal slakte all sin laks hos Lerøy Aurora. Dette innebærer økt aktivitet og positive ringvirkninger i lokalsamfunnene i Troms fylke. SalMar ser det også som ønskelig å redusere transportavstandene for laksen som oppdrettes i Troms og forventer at denne omleggingen vil medføre redusert slaktekostnad og brønnbåtfrakt kombinert med bedre kvalitet på fisken som nå både oppdrettes og slaktes i Troms.