Av Inge Bjørn Hansen

Ta skyhøye lån og kjøpe kvoter, eller avvikle og selge? Det var problemstillingen Frode Lyngedal og kompanjongene stod overfor da Fiskeridepartementet før nyttår sluttet seg til et forslaget fra Fiskeridirektoratet om ny eierskapsmodell for Åpen Gruppe. Da meldingen i går kom om at fiskeriminister Harald T. Nesvik hadde gjort om denne beslutningen og valgt å beholde samme modell som for 2018 i alle fall ut 2019 kunne kjøllefjordingene puste lette ut, og til og med tillate seg en liten jubel.

– Det er bare på rose fiskeriministeren for at han valgte å høre på grasrota i stedet for å blindt følge direktoratets forsalg. Et forslag som ville ført oss rett ut av fiskeriene og inn i konkursen, sier Lyngedal.

Han er ikke like fornøyd med fiskeriorganisasjonens opptreden i denne saken.

– Både Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag bør gå i seg selv etter denne saken. Vel nok har de den siste tiden etter å ha sett reaksjonene fra fiskere og eiere landanlegg sett hva de har sagt ja til tidligere. Når meldingen kom før jul om at ny eierskapsmodell var på vei så sluttet de seg ukritisk til den. Jeg tror de skal være mer varsom neste gang hvis de ønsker å beholde medlemmene sine. Det er tross alt medlemmenes ærend de skal løpe, ikke Fiskeridirektoratets, sier Lyngedal videre.