Eksporten av sild falt med 31 millioner kroner i mai til en samlet verdi av 147 millioner kroner, viser månedsrapporten fra sjømatrådet..

Litt ned

Hittil i år er det eksportert sild for 1,9 milliarder kroner, som er en nedgang på 66 millioner kroner i forhold til i fjor. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrell økte i mai med 47 millioner kroner til totalt 114 millioner kroner. Hittil i år er veksten for makrell på 290 millioner kroner til totalt 995 millioner kroner. For makrell er det Russland og Kina som er de viktigste markedene.