Hammerfest fiskarlag reagerer meget sterkt på at dette vedtaket er gjort, midt under en pågående organisatorisk prosess og stikk i strid med svært mange av medlemmenes ønsker og interesser.

Dette vitner ikke om en demokratisk prosess, men tvert imot som et ønske fra et svært lite mindretall i eller svært nært landsstyrets medlemmer der man totalt har oversett at man er en del av en demokratisk interesse organisasjon som skal favne mange.

- Denne saken skal tross alt opp til behandling ved neste årsmøte i Fiskarlaget Nord, og spørsmålet blir da: hva er vitsen med en organisatorisk og demokratisk behandling dersom

landsstyret alt har fattet sin beslutning, spør de.

- Vi vil minne om dette er en særs sensitiv problemstilling, som med feil behandling og egenrådig tilnærming fra ledelsens side, svært fort kan føre til et ras av utmeldelser fra Norges Fiskarlag, heter det i vedtaket der Hammerfest fiskarlag har fått støtte fra Hasvik og Sørøy fiskarlag, Havøysund fiskarlag og Kamøyvær og Skarsvåg fiskarlag.