Et prosjekt Forskningsfondet FHF står bak for å utvikle innretninger til å kontrollere fangstmengden i flytetrålfiske, rapporter nå at testene på prototypene var veldig lovende.

Ifølge Prosjektleder Eduardo Grimaldo og Manu Sistiaga fra Sintef, viste prototyptestingen av fangstbegrensingsinnretninger til flytetrålfiske etter hvitfisk meget gode resultater. Grimaldo forklarer at virkeprinsippet til de nyutviklede konseptene for fangstbegrensning baserer seg på en trålsekk som lukkes og delvis løsnes fra hoveddelen av trålen når den har blitt fylt med en viss mengde fisk. På den måten vil fisken som er tilbake i trålbelgen slippe uskadet ut av trålen, melder fiskerifond.no.

For store hal

Et av problemene ved å fiske med flytetrål har vært at det lett kan tas alt for store hal. Høy fisketetthet gjør at store mengder fisk går inn i trålen i løpet av noen få minutter, noe som har vist seg vanskelig å kontrollere selv med mye elektronisk overvåking på trålen.

Eksempelvis har flere forskningstokt fisket mer enn 50 tonn fisk i løpet av kort tid. For store hal betyr at fisken må ligge på inntaksbingene i flere timer før den blir prosessert, med påfølgende effekt på kvaliteten. Store hal kan også være en utfordring rent håndteringsmessig.

Bedre på bunnen

- Gjennom dette prosjektet vil næringen få en fangstbegrensningsinnretning til bruk i flytetrålfiske, som garanterer at det ikke tas alt for store hal, som er lett, og som er enkelt å håndtere på dekk (med tanke på HMS), sier Grimaldo. Han legger til at man på den måten, og parallelt til utviklingen av seleksjonssystemer, møter flytetrålutviklingen de utfordringer som knyttet til energieffektivitet og uheldig påvirkning på bunn og fauna som trålnæringen har hatt i de siste årene.

Virkeprinsipp

Virkeprinsippet til det nyutviklede konseptet for fangstbegrensning baserer seg på en trålsekk som lukkes og delvis løsnes fra hoveddelen av trålen når den har blitt fylt med en viss mengde fisk. Trålsekken blir da hengende i en seksjon med et eller flere tau (se link til videoen). På den måten vil fisken som er tilbake i trålbelgen slippe uskadet gjennom denne og ut av seksjonen med tau.