- Et flere dagers uvær har hemmet fisket vest av Irland og vi fikk bare 19.200 tonn med kolmule sist uke. Av dette kvantum er hele 13.700 t innmeldt i helgen, skriver Sildelaget i sin siste ukerapport.

Det var et uvanlig kraftig og langvarig lavtrykk som gjorde seg gjeldende, og med flere dagers vind så søkte både norske og utenlandske båter havn både i Irland og Skottland. Dette er unormalt da båtene normalt “står han av” på feltet mens lavttrykket raser forbi.

- Båtene kom ut igjen på fredag og med mange båter i aktivitet så ble det litt trangt om saligheten, med en del «køkjøring». Fisket ble mer ujevnt og treffende, der det i hovedsak gav best på nattestid.

Før helgen ble delkvoteenheten i EU sonen økt for båtene i gruppen kolmuletrål, slik at båtene kan fiske like mye i EU sonen som totalkvoten.

Fisket har derfor pågått i to områder, ett vest av Porcuepine Bank og ett nord av den.

Hestmakrell

I fisket etter hestemakrell har det tilgjengjeld vært langt bedre utvikling.

- Vi fikk vinterens beste uke med 245 tonn innmeldt. Hovedgrunnen til dette er fangsten til «Vestbris» på hele 200 tonn som ble tatt sør for Bergen på onsdag, heter det i rapporten.

Med de gode prisene på hestmakrell så er en slik fangst en fin bonus for båt og mannskap.

Selv med nedadgående kvantum på hestmakrell de siste årene så har utviklingen på fjordene vert positiv. Stadig større kvantum blir fisket her og flere båter jakter på den. - Det kreves god tålmodighet med stor leteinnsats. Så er jo det et stort inntektspotensial da prisene er gode og at det ikke er begrensinger med båtkvoter, skriver Sildelaget.

Så langt i 2019 er det fisket vel 1.600 tonn av norske båter fra kystgruppen, og det er den beste starten noensinne.