Lengst nord i «skrei-ruta» fra Nord-Troms og sørover har sildeinnsiget gitt gode torskelandinger siden lenge før jul, men nå begynner det også å meldes om skrei som ikke bare er på næringsvandring. Utenfor Senja kan for eksempel Geir Helge Tøllefsen på «Skreigrunn» melde om 700 kilo skrei blant seifangsten mellom helgene, samtidig som flere av kollegene hans hadde oppi tonnet med torsk, ifølge Troms Folkeblad.

- Skreien er her, men det vi ikke vet er jo når det store innsiget kommer. Noen av garnbåtene har fått opp til 1000 kilo skrei, men det kan jo enda ta litt tid før de store fangstene begynner å komme, sier Tøllefsen.