Norske fiskere får til neste år en hysekvote som samlet utgjør knappe 96.000 tonn. Dette er en kraftig nedgang fra årets kvoter som utgjorde til sammen 153.000 tonn. Det betyr trolig at alle flåtegruppene vil få en nedgang.

Fiskeridirektøren foreslår at forskningskvoten skal utgjøre 4.000 tonn. Kvote til forsknings- og forvaltningsformål utgjør 2.000 tonn som er det samme som i år. Videre foreslår fiskeridirektøren 300 tonn hyse til ungdoms- og rekreasjonsfiske.

Fiskarlaget og Fiskeridirektøren er enige om at trålernes gruppekvote på hysa skal være 38 prosent (36.425 tonn), mens de konvensjonelle fartøyene blir tilgodesett med 62 prosent (59.429 tonn).

Fiskeridirektøren og Norges Fiskarlag er enige i at de konvensjonelle havfiskefartøyene skal få 18 prosent av kvoten. Det utgjør en totalkvote på 10.697 tonn.

Lukket gruppe bør også få samme prosentandel av hysa som med 74 prosent. I rene tall blir det 43.978 tonn, mens åpen gruppe endelig får åtte prosent eller 4.754 tonn.

For fartøyene i åpen gruppe foreslås det at det blir en garantert fartøyskvote på fem tonn. Selv om hele gruppekvoten skulle bli fisket opp, vil hver båt som har kvote igjen kunne fiske disse fem tonnene selv om fisket er stoppet.