Det kommende senteret vil bestå av 20 laboratorier og er ment å erstatte det nåværende marintekniske senteret på Tyholt. Prosjektet har en estimert kostnadsramme på 9,3 milliarder kroner.

Kostnadskontroll

- Norsk havteknologisenter er et viktig prosjekt for regjeringen, og vi er nøye med å ha god kostnadskontroll og styring over prosjektet. Det var riktig å gjennomgå kostnadene og etablere strenge styringsstrukturer for det største byggeprosjektet jeg er ansvarlig for, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Det nye senteret vil kunne huse opptil 300 ansatte og 500 studenter. NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) vil være eier og driftsansvarlig for senteret på vegne av staten, mens Sintef Ocean vil være leietaker.

Spydspisser

Skjæran framholder at prosjektet befester kompetansemiljøene i Trondheim som internasjonale spydspisser.

- Sintef, NTNU, og hele teknologimiljøet i Trondheim har vært og er avgjørende for utviklingen av alle våre havnæringer. Med havteknologisenteret tar vi nye skritt som en havnasjon og styrker vår posisjon ytterligere, sier fiskeri- og havministeren.