Etter at Holst Fiskeindustrier i Harstad stengte dørene i 2009 har de lokale kystfiskerne i Sør-Troms-kommunene Harstad, Skånland, Kvæfjord, Gratangen, Ibestad og Lavangen hatt svært få alternativer for levering av fangsten utenom skreisesongen, skriver Kystmagasinet.

Dette ønsker nå fiskegründer Petter-Inge Pettersen å gjøre noe med. Siden 1995 har han drevet med produksjon og videreforedling av kvalitetsprodukter av fisk og skalldyr.

Inntil 2009 kjøpte han mye av sitt råstoff fra Holst Fiskeindustrier i Harstad, men da bedriften la inn årene etablerte Pettersen selv kai og mottak i Melvik, men dette har hatt store begrensninger for produksjonen. Derfor satser bedriften nå på å bygge et mer permanent fiskebruk.