- På grunn av koronaviruset har Sildelaget iverksatt rutiner for å unngå smitte og for å forsikre at alle tjenester opprettholdes for omsetningen av fisk, melder laget med adresse Bergen, hvor kommunen som kjent har iverksatt svært strenge smittevernstiltak.

- Vi følger selvsagt rådene fra helsemyndighetene rundt smittefaren for å sikre oss mest mulig at våre ansatte holder seg friske, sier Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget.

I tillegg til innføring av hjemmekontor, skal alle tjenestereiser avlyses, alle møter skal gjennomføres på telefon og ansatte som kommer fra utlandet må ha hjemmekontor i minimum 14 dager.

- Tiltakene innføres for å redusere risikoen for at mange blir syke eller må i karantene samtidig. Våre digitale løsninger gjør det mulig, til tross for disse tiltakene, å opprettholde tilnærmet normal drift, slik at fiskere, kjøpere og andre kan kontakte oss på vanlig måte, sier Oma.

Det er for tida et stort kolmulefiske vest av Irland samt noe kystfiske etter hestmakrell.

- For oss, fiskerne og landindustrien er det viktigst at omsetningen går som normalt. Så langt er ingen hos oss påvist med smitte eller under mistanke om smitte. Med tiltakene og planleggingen vi har gjort, så tror vi at det skal gå bra, men vi følger selvsagt utviklingen nøye, sier Oma.