- Statsrådene er veldig fornøyde med at næringene søker løsninger gjennom dialog og samarbeid, melder Nærings- og fiskeridepartementet på egen nettside.

«Ett hav» er et forum der toppledere i norsk sjømatnæring og petroleumsnæringa møtes for dialog om sameksistens i norske havområder.

- Norge er et havland og et globalt foregangsland for virksomhet på sjøen. Derfor er det veldig bra at næringa tar initiativ til å finne felles løsninger på felles problem, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Å legge fram et mer balansert bilde av forholdet mellom næringene våre er viktig, ikke minst for tilliten mellom aktørene og for å videreutvikle sameksistens på havet, sier olje- og energiminister Tord Lien.

På møtet ble det enighet om å fortsette dialogen med alle de involverte aktørene og ha fokus på å utveksle kunnskap for å styrke sameksistensen mellom sjømatnæringa og petroleumsnæringa.