Meldingen lyder:

"Fiskeridirektøren har besluttet å innføre fritt fiske etter torsk nord for 62°N for fartøy i åpen gruppe. Beslutningen har virkning fra og med i dag."

Beslutningen kommer etter at flere organisasjoner og lag har fremmet bekymring for at det kan bli stående torsk ufisket ved nyttår.

Ved utgangen av uke 37 sto det ifølge Fiskeridirektoratets ukestatistikk (lenke til PDF) 8 217 tonn torsk igjen for åpen gruppe. Til nå i år har åpen gruppe fisket 18 140 tonn torsk. Fisketakten i år ligger vesentlig bak samme uke i fjor, da det var fisket 20 699 tonn torsk i åpen gruppe.