Den går av stabelen kl. 1200-1400

- Fiske og fangst har til alle tider vært grunnlaget for arbeid og bosetting langs kysten. Karlsøy kommune ønsker å hylle fisken, havet og ressursene våre med en konferanse i fiskeværet Torsvåg. Under konferansen deltar fiskeriministeren digitalt, og en rekke nasjonale, regionale og lokale politikere sammen med deltakere fra akademia og utviklingsfeltet, heter det i invitasjonen.

- Det er valgår i år. Et viktig premiss for å skape flere private arbeidsplasser i vår region, er et godt regionalt samspill, med fokus på gode samarbeidsformer og omforente strategiske satsninger. For å oppnå en felles forståelse av hvordan kommunene kan sikre en god og bærekraftig næringsutvikling i kommende år, arrangeres her en bransjespesifikk konferanse med innlegg, faglig påfyll og debatt om partiers fiskeripolitikk.

Den digitale konferansen kan sees her.