Prosjektet er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet (HI), Fiskeridirektoratet og Nordlandsforskning, melder Troms Folkeblad på sine nettsider..

Fiskere har gjort oppmerksom på at rekene har forsvunnet fra mange fjorder. I andre lokaliteter er antallet kraftig redusert de siste årene. Samtidig mangler en helhetlig oversikt for rekefelt langs norskekysten. Dette vil Havforskningsinstituttet nå se på.

– Vi ønsker å få en helhetlig oversikt over den nåværende utbredelsen og mengden av reker på registrerte rekefelt, sier Guldborg Søvik ved HI.

Med dette får vi en oppfølging Fiskeridirektoratet undersøkelser av rekefelt på 80-, 90- og 2000-tallet. Metoden er å intervjue lokale fiskere.

– Det er viktig å kartlegge dagens utbredelse av reker før man kan undersøke mulige årsaker til nedgangen. Videre må det kartlegges når eventuelle endringer i utbredelse og bestandsstørrelse skjedde, sier Søvik.

I løpet av de nærmeste ukene vil forskerne ta kontakt med fiskere som har levert reker de siste årene.

– Vi kommer til å starte med fiskerne på Helgeland, sier Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning.

– Vi bruker interaktive kart der fiskerne selv kan tegne inn rekefelt. Nå venter vi bare på at teknologien skal bli helt ferdig før vi setter i gang, sier Bjørkan til avisen.