Johansen har vært savnet siden 2. november.

I brevet som er sendt til Kystvakta vises det til ulykken utenfor Bolga 2. november i år, der det er all grunn til å tro at fiskeren Kjell Johansen er falt over bord fra sjarken sin og druknet.

I ettertid har det vært drevet en omfattende leitevirksomhet i området, i regi av Hovedredningssentralen, med bistand både fra lokale fiskefartøy, fly, lokalbefolkningen, politi og Kystvakten, heter det på fiskarlagets nettsider.

I brevet heter det videre:

- Det varmer alltid å se at det blir mobilisert store ressurser, både offentlig og private i slike situasjoner. Foreløpig har det, til tross for dette, ikke lyktes å finne den omkomne fiskeren.

Vi vet at ved alle slike ulykker er det svært viktig for alle de som står den omkomne nær, å få funnet den omkomne og slik kunne få en grav å gå til.

Sett på en slik bakgrunn vil vi fra Norges Fiskarlag henstille på det sterkeste til Kystvakta, med sin kompetanse og kapasitet, om å gjenoppta sin bistand i leitingen etter den omkomne.

Vi er kjent med at Kystvakta kan være i en vanskelig situasjon, etter å ha fått redusert sine driftsbudsjetter på en måte som langt i fra oppfattes som uttrykk for god politisk dømmekraft, og som i hvert fall oppfattes som langt i fra forsvarlig sett med fiskernes øyne.

Det er ikke til å unngå at både fiskerne og deres nærmeste oppfatter en slik utvikling som en meget følbar svikt i sikkerhetsnettet for dem som har sitt arbeid på havet.