Kyst og Fjord skrev i onsdagens avis at de skal lagre 1000 tonn torsk i Gryllefjord som kan slaktes når markedet er bedre Det vil si utover høsten. Nå melder Mattilsynet at de vil trappe opp tilsynet på Senja, skriver Troms Folkeblad.

Vil følge lagringen

– Det vi konkret skal se på er hvordan fiskere og de som driver levendelagringsanlegg ivaretar fiskehelse og fiskevelferd hos villfanget torsk i merd og båt. Målet er å kartlegge status og kontrollere at reglene følges, forteller Siv Hege Solstad, rådgiver i Mattilsynet, til folkebladet.

Siden aktiviteten ikke har vært så stor på levendelagring opp gjennom årene, har ikke Mattilsynet kartlagt tilstanden.

– Det gjør vi noe med nå. I tillegg til å kartlegge tilstanden på båtene og i anleggene, er målet med kampanjen også å øke kompetansen vår og til de som driver med levende- lagring, sier Solstad.

Starter anlegget

Nergård vil for øvrig starte opp filetfabrikken i Gryllefjord i april. Oppstarten i Gryllefjord handler om ett skift med 21 til 23 personer. Fabrikken kan kjøre to skift, men bemanningen er satt opp til ett, slik at alle ansatte i Gryllefjord har jobb når det ene skiftet er bemannet.

Den vanskelige driftssituasjonen i Gryllefjord Seafood gjør at det over lang tid har vært reist spørsmål rundt Nergårds fremtid i Gryllefjord. Tommy Torvanger sier det også i 2018 blir levert svake tall fra Gryllefjord, men at det ikke betyr at konsernet gir opp satsingen i Gryllefjord.

- Nå har vi satt i gang levendelagring av torsk i Gryllefjord. Vi har tenkt å ha 1.000 tonn stående der til høsten, og det er snakk om å slakte fisken i Gryllefjord. Om det er formålstjenlig å ta denne fisken til filét til høsten, vet jeg ikke. Det vil i så fall være en dyr fisk som fordrer en helt annen kontrakt enn vi har nå, så mest sannsynlig vil det handle om blankpakking, sier administrerende direktør Tomm Torvanger til Kyst og Fjord.