Folk fra mer enn 60 land deltar, blant dem vår egen fiskeriminister, melder Norsk Telegrambyrå.

På konferansen lanserte Interpol sitt internasjonale samarbeidsprosjekt Project SCALE. Formålet er blant annet å etablere nasjonale sikkerhetsgrupper og gjennomføre operasjoner for å bekjempe kriminell aktivitet til sjøs.

– Som en av verdens største fiskerinasjoner er det viktig for oss å bekjempe fiskerikriminalitet. Interpol har tatt på seg rollen som samarbeidsledd, og vi er veldig glade for å kunne dele vår erfaring og kunnskap, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Siden 2006 er det blitt betydelig mindre slik kriminalitet i norske farvann. Samtidig har andre fått merke den, blant annet kysten av Vest-Afrika.

– Det handler om å beskytte fiskere som driver ærlig. Korrupsjon og kriminalitet til sjøs er et stort hinder for utviklingsland som ønsker å bygge seg opp som solide fiskerinasjoner, sier hun.

Mange land har ifølge fiskeriministeren vist interesse for den norske modellen, som innebærer samarbeid mellom fiskerimyndigheter, kystvakt, kystverket, tollvesen, skattemyndigheter, arbeidstilsyn og politi.