Frida Bengtson i Greenpeace, sier dette betyr utrulig mye, og at hun er glad for at forskriftene omfatter alle som fisker i dette havområdet, skriver Fiskebåt.

Glad myndighetene overtar

Det har lenge vært jobbet for å få på plass forskrifter som på sikt kan komme til å ta over for den frivillig avtalen mellom Greenpeace og britiske fiskekjøpere. I den avtalen er partene enige i om ikke å fiske i enkelte områder før man har fått kartlagt hvilke arter som lever der.

Bengtson uttrykker glede over at det heretter vil bli de norske myndighetene som skal håndheve dette regelverket.

- Aktørene i den frivillige avtalen har gjort en enestående jobb og avtalen omfatter nå fartøy fra alle land. At det heretter skal kontrolleres av norske myndigheter er fantastisk, seier Bengtson.

Vil ha et regelverk

Også fra fiskerinæringa vendes tommelen opp for det nye regelverket.

Vi har fått komme med våre innspill, og mener dette sikrer en fin balanse mellom vern og næringsaktivitet, sier Jan Ivar Maråk i Fiskebåt. Foto: Dag Erlandsen

- Det er bra at myndighetene får på plass et regelverk rundt dette slik at vi får en ordnet forvaltning av Barentshavet. Vi har fått komme med våre innspill, og mener dette sikrer en fin balanse mellom vern og næringsaktivitet, sier Jan Ivar Maråk, assisterende direktør i Fiskebåt.

Maråk viser også til at ordnede forhold rundt fiskeriet også er viktig for at næringa skal imøtekomme krav fra sertifiseringsordninger som MSC.

Ifølge Fiskebåt skal partene i samarbeidet møtes onsdag i London for gå gjennom forskriftene og drøfte veien videre.