- Det har vært et svært godt fiske denne sesongen, og fiskerne har meldt om rekordstore fangster. Dette gir utslag i gode tider innenfor fiskeindustrien. NAV Finnmark forventer imidlertid noe større ledighet fremover, da en del fiskeindustribedrifter har varslet om permitteringer, sier avdelingsdirektør Eva-Lill J. Margit i NAV Finnmark.

- Det er mange år siden ledigheten har vært så lav, legger hun til. Finnmark kan vise til en arbeidsledighet på 1076 personer i mai måned. Dette utgjør 2,8 %. Sammenligner vi med forrige måned så er nedgangen på 108 personer, og sammenlignet med samme periode i fjor så er nedgangen på hele 279 personer. Finnmark kan også vise til den største nedgangen i hele landet for mai måned.

Det er i Alta, Hammerfest, Båtsfjord og i Vadsø at ledigheten går mest ned. Alta har en nedgang på 55 personer, melder NAV på sine nettsider.

Den markerte nedgangen i ledigheten skyldes hovedsakelig at sommeren står for dør, og at det spirer og gror flere steder i næringslivet.