– Vardøværingene har i generasjoner levd med, ved og av havet. Derfor er jeg glad for å se kommunen planlegger et nytt prosjekt som skal bidra til utvikling og vekst i sjømatnæringen, blant annet gjennom samarbeid med Vardø videregående skole. Dette viktige arbeidet ønsker vi å støtte opp om, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

Departementet gir et tilskudd på 600 000 kroner til prosjektet "Ny giv – Vardø" som er satt i gang av Vardø kommune. Prosjektet har som mål å utvikle et nettverk innen sjømatnæringen i området, samt styrke arbeidet med å øke kvaliteten på sjømaten som føres i land.

Styrker sjømatlinjen på Vardø videregående skole

Prosjektet tar også sikte på å styrke den nasjonale sjømatlinjen ved Vardø videregående skole, blant annet med et sterkere samarbeid med næringslivet. I tillegg skal det gjennomføres en mulighetsstudie i Varangerfjorden for å få oppdatert kunnskap om økosystemene og vurdere mulighetene for utvikling av næringsaktivitet.

Det er ungdommene som vil forme Norge som sjømatnasjon i årene som kommer. Derfor er jeg glad for å se at det legges opp til et tettere samarbeid mellom den nasjonale sjømatlinjen og næringslivet. Vardø tror på ungdommen, og det gjør jeg også, sier Odd Emil Ingebrigtsen.