- Gode driftsforhold de fire første dagene av uka ble avløst med kraftig vind i helga med landligge, spesielt fra Lofoten/Vesterålen og sørover. Dette la en demper på fisket mot slutten av uka, og torskekvantumet levert fersk gikk ned fra en topp for året i uke 11 med 24.380 tonn til 13.610 tonn i uke 12, skriver Norges Råfisklag i sin siste ukerapport.

Men fremdeles rapporteres om godt fiske langs det meste av kysten.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 12 endte på 473,4 mill kroner viser de foreløpige tallene. Herav utgjorde landinger av fisk fra utenlandske båter 73,4 mill kroner. Av det stod åtte russiske båter for 70,1 millioner kroner, hvor 4.000 tonn torsk utgjorde 63,4 millioner kroner. I tillegg kom en dellanding torskefilet fra et tysk fabrikkskip, og 150 tonn fersk torsk fra islandsk tråler, sistnevnte verdt 2,5 millioner kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 400,0 mill kroner, fordelt med 309,7 mill kroner på leveranser av ferskt råstoff og 90,3 mill kroner på fryst.