- Det er sikkert ikke lov med en slik praksis, sier en fisker.

Men han framholder at mange likevel velger å overlate snurrevadsekken til naboen når de har fylt eget fartøy, slik at fisk ikke skal gå til spille.

Eventyrlige mengder

Hysefisket uten for Berlevåg er for tiden eventyrlig. Derfor er det fort gjort å få mer i halene enn hva den enkelte båt klarer å håndtere. Samtidig har det vært begrenset hvor mye båtene får ta på hver tur fordi hysemarkedet har stampet i motvind.

Nå håper imidlertid snurrevadflåten at det skal bli mer fart i omsetningen etter at Tufjordbruket og Hermann Export i Måsøy har testet ut Afrika-marked for splittet og saltet hyse.

Etter påske har de to produsentene kjørt samme prosess på hysa som de gjør med notfanget sei. Så langt ser det ut til å fungere - derfor gjør Nordkyn Serafood og Bacalo Nord seg klar til samme produksjonsform.

Nytt marked kan løfte hysa

- Dersom dette viser seg å bli vellykket, kan det få stor betydning for hysefisket framover, framholdt skipper Arnt-Hugo Antonsen om bord i «Tjeldøy» til kystogfjord.no i forrige uke.

Også fiskeprodusentene følger nøye med i hvordan det går med den nye hyseanvendelsen. Om det viser seg at Afrika kan bli et nytt hysemarked, kan det få stor betydning for resten av næringen.

Mange frykter imidlertid at hysa i verste fall blir et billigprodukt på samme måte som notfanget sei. Det vil i så måte slå negativt ut for hysefisket generelt.