Kongekrabbe skal fra 1. mai leveres direkte fra fartøyet til mottaksanlegg som er godkjent av Mattilsynet. Dersom mobile kjøpestasjoner benyttes, skal også disse være godkjent av Mattilsynet.

Videre gjelder følgende innskjerpelser:

  • Mobile kjøpestasjoner skal fra 1. mai utstyres med fastmontert GPS sporingsutstyr. Kjøretøyets registreringsnummer og sporingsutstyrets spesifikke identitetsnummer skal registreres hos Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere tekniske krav til GPS sporingsutstyr som kan anvendes. Den mobile kjøpestasjonen skal være registrert i Fiskeridirektoratets register over godkjente kjøpere.

  • Samleteiner skal ha fast ramme i bunn og topp. Når samleteiner er i sjøen skal de ha utstrakte vegger. Samleteiner skal utstyres med Automatisk identifikasjonssystem (AIS).

  • Fiskemottak kan ikke benytte samleteiner eller andre innretninger for lagring av fangst i sjøen.

  • Det er forbudt å frakte kongekrabbe i teiner eller samleteiner.