- Det mest spesielle er kanskje at dette er første gang vi drøfter prisene etter Brexit. Hysa, som britene kjøper store mengder av, rammes av den lavere pundkursen, sier Johansen til Kyst og Fjord.

Viktigst er torsken, og her er også problemene minst. Europa kjøper store mengder fersk torsk, og også på tørrfisk- og klippfiskmarkedet går det bra. – Vi har en grei etterspørsel på torsk, oppsummerer Johansen.

Men ikke alt er bare velstand, og det vil bli diskusjoner om enkelte produktsorter, sier Johansen. Problemene sitter i Brasil og ikke minst i Afrika, der særlig Nigeria-markedet er rammet av valutatrøbbel. Det har betydd prisras for produkter som tørkede torskehoder, rygger og ørebein.

Brasil kjøper store mengder klippfisk av sei, mye går også til Afrika. Problemene har ført til lavere etterspørsel og lavere priser. Samtidig har mye sei gått fersk til Europa.

- Her varierer det veldig.

Johansen regner med at forhandlingene er avsluttet i løpet av dagen. Det har ikke lyktes Kyst og Fjord å få kommentar fra Norges Råfisklag.