Stenseth vil få faglig lederansvar for oppgaver knyttet til vervet som hvalfangstkommissær i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Han vil være knyttet til havmiljøseksjonen, som har ansvaret for arbeidet med/ koordinering av miljøsaker i departementet. Sentrale områder er areal- og verneplanprosesser, vannforskriften, forvaltningsplaner for havområdene, klima, sjøpattedyr, biologisk mangfald, olje/fisk/miljø og internasjonale havmiljørelaterte organisasjoner og prosesser, melder regjeringens nettsider.

Stenseth er 47 år, han er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo og har vært ansatt i Fiskeri- og kystdepartementet siden 2000. Fra 2008 har Stenseth hatt sjøpattedyrspørsmål som hovedansvar. I 2008 ble han formann i Den nordatlantiske sjøpattedyrorganisasjonen (NAMMCO). Stenseth har vært hvalfangstkommissær etter at dette vervet ble overført fra Utenriksdepartementet til Fiskeri- og kystdepartementet tidligere i år.