- Ved å kontrollere fisken på dens vei ut i markedet kan vi avdekke eventuelle feil ved fisken som ikke var synlige ved pakketidspunktet samtidig som vi når over fisk fra mange pakkere, sier kontrollør i SKREI-patruljen Kjell-Arne Pedersen til råfisklagets hjemmeside.

Ut til EU

SKREI-patruljen legger i uke 4 ut på samme ferd som fisken og følger den helt ut i markedet.

Hensikten med kontrollen er å sikre at alle pakkere overholder det strenge regelverket som ligger til grunn for pakking av merkevaren SKREI. Alle aktører i verdikjeden for fersk skrei, inkludert forbrukeren, er avhengig av at alle pakkerier forholder seg lojalt til avtalen. Det er ikke rom for dårlig fisk.

Kontrollerer omlasting

Det er på omlastningsterminalene kontrollen foregår denne gangen. Det er her de store volumene befinner seg. Arbeidet må foregå svært varsomt og fisken må berøres så lite som overhode mulig. Fersk fisk som ligger på is må nemlig få ligge helt i ro ellers kan kvaliteten forringes betraktelig.

- Vi ser spesielt etter gjentakende feil, sier Pedersen. - Det kan være signaler på at pakkeriet ikke tar oppgaven alvorlig nok. Skreien med merke på skal ha stabil og høy kvalitet.

- Listen er hevet noen hakk for årets kontroller. Vi har nemlig fått et nytt og godt verktøy i våre undersøkelser, sier Pedersen. - Fra i år skal eksportørens navn være påført originaletiketten. Det gir oss en mulighet til å sjekke at salget er gjort før pakking, og dessuten en god mulighet til å følge strømmen av fisk.

Kan gi straff

Konsekvensen for brudd på regelverket for bruk av SKREI-logoen kan være dramatisk for den enkelte pakker. Avhengig av avvikets alvorlighetsgrad, kan pakker miste retten til å bruke merket. Når alle pakkere holder seg til avtalen resulterer det i fornøyde kunder over hele Europa og et aldri så lite merkevareeventyr for lokalsamfunnene på kysten.