I tillegg var det i forrige uke høy aktivitet for trål og autoline. Utenfor Troms har det vært et meget godt torskefiske på garn i Troms, dette er torsk som tiltrekkes av sild.

I uke 49 hadde Norges Råfisklag en totalomsetning på 112 mill kroner, som er hele 25 mill kr bedre enn uka før. Kraftig økning denne gang i omsetningen fra norske båter, og da spesielt for kystflåten som leverer fersk fisk i og med at de fikk fiske sammenhengende uten væravbrudd. De 112 mill kroner var fordelt med 99,6 mill kroner på norske båter og altså vel 12 mill kroner etter leveranser fra utenlandske båter. Sistnevnte var litt ned fra uka før, mens omsetningen av fisk fra norske båter økte med 28 mill kroner fra uke 48 til uke 49. Fordelingen på fersk og fryst var på henholdsvis 51 og 48 mill kroner i uke 49, der fersk økte fra 26 mill kroner uka før.

Omsetningen fra utenlandske båter i uke 49 kom fra 5 russiske frysetrålere. 3 av dem landet sine fangster i Hammerfest og 2 i Kirkenes. Totalt utgjorde dette en verdi på 12,5 mill kroner, hovedsakelig fordelt på 780 tonn torsk og tilsvarende kvantum hyse.

Omsetningen av fryst fisk fra norske båter var satt sammen av 2.500 tonn torsk (34,2 mill kroner), 750 tonn hyse (8,2 mkr), 550 tonn sei (5,2 mkr), og mindre mengder av blåkveite, uer, flekksteinbit og brosme, til totalverdi 50,6 mill kroner. Av torskekvantumet var 1.400 tonn levert av 11 trålere, 600 tonn kom fra 7 autolinebåter, 460 tonn fra 3 garnbåter og 75 tonn fra 2 snurrevadbåter.

Hysekvantumet kom i hovedsak fra autoline (480 tonn), mens 260 tonn fryst hyse var levert fra trålere.

Omsetningen av fersk fisk fra norske båter i uke 49 (48 mkr) var satt sammen av 2.300 tonn torsk til verdi 24,7 mkr, 1.200 tonn hyse verdt 9,4 mkr og 660 tonn sei verdt 4,9 mkr. Videre utgjorde 28-29 tonn kongekrabbe en verdi på 2,5 mill kroner, 70 tonn kveite utgjorde 2,4 mill kroner og 63 tonn breiflabb ga ei omsetning på 1,3 mill kroner.