Etter at vinterens tumulter i Norges Fiskarlag i vår kom inn på et nytt spor er løpet nå lagt for at de ulike regionlagene tar opp organisasjonssaken på nytt, og gir sine signaler inn mot landsmøtet som skal avholdes i november.

Fiskarlaget Midt-Norge er først ut blant medlemmene i Samarbeidsrådet nord, og i sitt vedtak gir trønderne sin tilslutning til å gå videre med samtaler mot nord. Det ble under møtet drøftet om man samtidig skulle holde prosessen mot lagene i sør åpen, men dette fikk ikke tilslutning, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

For å håndtere prosessen frem mot landsmøtet er det etablert to forhandlingsutvalg i henholdsvis Samarbeidsrådet Nord og Sør. Disse nå arbeider med å få på plass fullmakter for å arbeide videre med det som kommer frem på årsmøtene som holdes i de ulike lagene utover høsten.

Johan Williams og Vidar Ulriksen er engasjert for å være uavhengige prosessledere Samarbeidsrådet Nord og Samarbeidsrådet Sør.

Johan Williams rapporterte under årsmøtet i Midt fra møter med hvert av de tre lagene den siste tiden. Han ser for seg at forhandlingsgruppen møtes igjen etter at de tre lagenes årsmøter er holdt og at de siste ukene før Fiskarlagets landsmøte brukes for å bearbeide mandatene fra lagenes årsmøter.

Årsmøtet gjorde følgende vedtak:

«Årsmøtet viser til Landsstyret i Norges Fiskarlags vedtak fra 16. juni 2021 om ny organisasjonsprosess og oppnevning av forhandlingsutvalg i henholdsvis Samarbeidsrådet Nord og Sør for videreføring av arbeidet med etablering av to nye medlemslag.

Årsmøtet gir styret i Fiskarlaget Midt-Norge mandat til å gå videre i prosessen med sammenslåing av medlemslagene i Samarbeidsrådet Nord, med mål om at stiftelse av et nytt lag er gjort innen Norges Fiskarlags Landsmøte i 2023. Som en del av denne prosessen ber årsmøtet forhandlingsutvalget om å gå videre med sitt arbeid for fremlegging av forhandlingsresultatet under neste årsmøte i Fiskarlaget Midt-Norge.»

Sturla Hepsø ble gjenvalgt som leder i laget og får med seg Marvin Nergård som ny nestleder. Egil Berge og Espen Nilsen går ut av styret og inn kommer Trygve Brattland og Børge Refsnes.

Det nye styret har dermed følgende sammensetning:

Sturla Hepsø, Steinsdalen

Marvin Nergård, Rørvik

Ola Andreas Dahle, Bessaker

Trygve Bratland, Rørvik

Børge Refsnes, Husbysjøen

Bjørn Morvik, Dolmøy

Arnfinn Arnøy, Kolvereid