Etter at Mattilsynet har hatt kvalitetsansvaret siden det ble etablert i 2003, abdiserer etaten nå som utøvende kontrollorgan for fiskekvalitet, og overlater jobben til salgslagene. Et høringsforslag trekker nye linjer for hvordan fiskekvaliteten skal kontrolleres ute i fiskeværene:

Mattilsynet beholder vedtaksmyndigheten, men gir ellers alle kvalitetsoppgaver til Råfisklagets ressurskontroll. Det nye prøveprosjektet, som etter planen starter opp til nyttår, skal bare omfatte Nordland, Troms og Finnmark - og Norges Råfisklag. Målet for det nye høringsutkastet er imidlertid klart; hele kysten og alle salgslagene skal implementeres i det nye systemet.

Salgslagene får større makt – og utgifter. Etter det Kyst og Fjord forstår, følger det ikke penger med den nye oppgaven. Det er altså fiskerne selv som skal betale, mens staten sparer penger.

- Det er nødvendig å legge større vekt på kvalitet dersom norsk sjømat skal hevde seg i et krevende internasjonalt marked. Det vil styrke verdiskapinga på sikt, og næringa sjøl må ta et større ansvar, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en pressemelding.