- Vestvågøy Fiskarlag vil advare sterkt imot at det gjøres endringer i Deltakerloven. Utfra Tveteråsutvalgets instilling kan fiskeindustrien gå inn på eiersiden i fiskeflåten utover de andelene på 49 prosent som praktiseres i dag. Dette kan få alvorlige konsekvenser for eierstrukturen på den norske fiskeflåten i fremtiden, skriver fiskarlaget.

Vil ikke skille

Fiskarlaget frykter at dersom deltakerloven endres, kan blant EU kreve at utenlandske eiere kan eie norske fiskefartøy noe en mener vil gå utover kystbefolkningen.

- Dersom det åpnes for at norske bedrifters rett til å eie fiskefartøy, åpnes det også for utenlandske. Her er det i dag ingen begrensninger, skriver laget.