Regjeringen vil åpne nye blokker for oljeboring i områder i Barentshavet sørøst, øvrige områder i Barentshavet sør og i Norskehavet i løpet av 2014, melder ABC Nyheter. Olje- og energidepartementet (OED) vil ha oljeleting lenger nord og øst på norsk sokkel enn noensinne.

Totalt er det foreslått å lyse ut 61 blokker. 34 av dem er i Barentshavet sørøst, 20 i Barentshavet sør og syv i Norskehavet. Flere av de foreslåtte blokkene befinner seg i den tidligere gråsonen.

Enkelte av de foreslåtte blokkene grenser helt opp mot 75. breddegrad og befinner seg lenger nord enn blokkene i Hoop-området som ble utlyst i forbindelse med 22. konsesjonsrunde.

Forslaget har siden februar vært gjennom en høringsrunde, og det er det endelige vedtaket om hvilke områder som åpnes opp som er ventet innen utgangen av året.