Tetlie måtte avbryte det andre sjøværet og la 16 linestamper, hver på 300 angler, stå igjen. Da var kvota på 12 tonn allerede fanget. En annen båt fikk gleden av å dra opp resten av bruket og beholde fangsten på 3000 kilo som ble tatt på det tradisjonelle feltet Mehamnleira.

Gjorde susen

-Jeg ser ikke bort fra at det er mye blåkveite på feltet, og at dette selvsagt har betydning for resultatet, men jeg tror nok at det er den nye angelen som virkelig gjorde susen, sier Tetlie. Prøvefiske tyder på at han har rett. Han satte noen stamper som var egnet med den lineangelen som fiskerne vanligvis benytter. Resultatet ble rundt 50-60 kilo på stampen, eller omtrent det samme som andre båter i blåkveitefisket fanger med denne brukstypen. Med den nye angelen fisket Tetlie 200 kilo på stampen. Nå skifter andre båter i Mehamn til den nye angelen.

-Poenget er at fisken ikke løsner fra denne kroktypen når den har tatt agnet. Særlig under draging av linebruket faller mye fisk av kroken, sier Tetlie.

Ekstra snuer

Men han gir ikke bare angelen æren for suksessen. Han byttet også ut snueren hvor forsynet klipses på plass til selve lina, med en helt vanlig snuer som ifølge Tetlie fungerer bedre. Men aller viktigst: Han ville også en ha ekstra snuer montert på angelen. - Det hindrer fisken i å snurre seg løs fra kroken, forklarer han.

-Dette opplegget gjør også at man kan dra bruket fortere, samtidig som man slipper å kleppe fisken når den kommer over rekka fordi den sitter så godt fast. Dermed unngår man sårskader på fisken, noe som er særdeles viktig med tanke på kvaliteten, fastslår Tetlie.

Tente på ideen

For noen år siden ble det introdusert en ny type lineangel som var en stor forbedring sammenlignet med den tradisjonelle angelen. Odd-Einar Tetlie mente at denne angelen, også kalt Bjølseth-angelen, kunne gjøres enda bedre. Og ikke minst ville han montere en ”snuer” på angelen også.

Tetlie la fram ideen sin for administrerende direktør Kurt Pettersen i Mørenot Dyrkorn AS da han var i Mehamn i fjor. Pettersen tente på ideen, og tok den med seg til hovedkontoret i Ålesund. Resultatet ble at Mørenot Dyrkorn som har halvparten av markedet for yrkesfiskere, nå produserer «Odd-Einar-kroken» for fullt på sin fabrikk i Kina.

-Jeg tror nok det er riktig at denne kroktypen har den effekten som Tetlie har erfaring for, sier Pettersen til Finnmarken. På spørsmål om Tetlie vil få noen form for økonomisk kompensasjon av produsenten for ideen sin, svarer Pettersen at «man nok kommer til å spisse blyanten når det skal skrives faktura».

Av Inge Brox