- Oppdraget er å slepe oljelenser til angitt sted innen en gitt tidsfrist. Ikke noe hokus-pokus, men det settes visse minumskrav til fartøy og skipper, forteller Larsen til Kyst og Fjord. Han er en av 30 fiskere i Finnmark som nå innrulleres i den nye oljevernberedskapen.

Oppdragsgiver er NOFO, Norsk Oljevernforening For Operatørselskap, og målet er å skape en effektiv, rimelig og kystnær beredskap tilknyttet utbygginga av Goliat-feltet utenfor Hammerfest.

Kjell Larsen og den 11,62 meter lange sjarken representerer en helt ny måte å gjøre dette på, som kan danne mønster for kommende oljeutbygginger i framtida.

LES MER I PAPIRAVISA!