Verdien falt med 79 millioner kroner, eller 71 prosent, sammenlignet med mai i fjor.

Volumet falt med 44 prosent.

USA, Vietnam og Indonesia var de største markedene for snøkrabbe i mai.

Eksporten av snøkrabbe i mai er lavere enn hva den har vært de siste to årene.

- Det skyldes først og fremst økt eksport tidlig på året som følge av økte landinger tidlig i sesongen, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

USA var største marked i mai

USA var det største markedet for snøkrabbe i mai.

- Dette markedet fortsetter dermed volumveksten som vi har sett hittil i år. Eksportprisen er derimot 105 kroner per kilo, eller 56 prosent, lavere enn den var i samme måned i fjor, forklarer Voraa.