ERksporttallene fra Norges Sjømatråd viser at sjømateksporten økte både i volum og verdi den siste måneden. Til sammen ble det eksportert 291.000 tonn til en verdi av 10,9 milliarder. Målt mot oktober 2018 er det en volumøkning på åtte prosent og en verdiøkning på ni prosent - det vil si hele 854 millioner kroner.

Laks og sild løftet oktobertallene

- Det har vært en betydelig volumvekst i eksporten av både laks og sild i årets oktobermåned, som har bidratt til verdiveksten. Dette skyldes økt utslakting og økte fangster. I tillegg er en svekket norsk krone sterkt medvirkende til at sjømateksporten setter ny rekord for oktober måned, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Men også valutasituasjonen har spilt en viktig rolle.

- I hele 2019 har den norske kronen svekket seg mot de store valutaene, og dette har vært med på å øke eksportverdien målt i norske kroner. Målt mot amerikanske dollar så har kronen i år i snitt vært ca. 8 prosent svakere enn tilsvarende periode i fjor, sier Gangsø.

- Målt mot euro og britiske pund har den norske kronen vært ca. 2,5 prosent svakere, avslutter Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Vekst på 6,3 milliarder kroner

Samlet sett har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 87 milliarder kroner i løpet av årets ti første måneder. Eksportvolumet har falt med fire prosent, men verdien har økt med åtte prosent. Dermed blir veksten på 6,3 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.