- Erfaringer med den nye forskriften viser at det nå er behov for å gjøre mindre justeringer i forskriften. Blant annet foreslås det mindre justeringer i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralene på Fedje og i Vardø. Det foreslås også at fartøy skal få bruke SafeSeaNet til å søke om klarering fra sjøtrafikksentralene, skriver Kystverket.

Siden forrige revisjon av forskriften er det dessuten foretatt farledsutbedringer og nye farvannsoppmålinger som gjør at Kystverket nå foreslår endringer i Svelvikstrømmen utfor Drammen og i Oslofjorden. I tillegg har Kystverket mottatt innspill på behov for mindre justeringer av posisjonsangivelser og forslag til endringer av stedsangivelser.

Høringsfristen er 5. mars 2018. Du kan lese mer her.