Far og sønn Samró eier og driver den digitale fiskeriplatformen, www.fishfacts.com, og vil med basis i denne virksomheten arrangere en virtuell Fiskerimesse den 9. - 10. juni 2020.

- Vi var klar til å delta på en rekke utstillinger over våren, inkludert fiskerimessen i Brussel, men alt ble avbrutt på grunn av Covid-19, si salgsdirektør Hanus Samró.

I stedet for å vente, organiserte Óli og Hanus, som også er far og sønn, verdens første virtuelle FishExpo.

- Vi har hatt kontakt med flere av våre brukere og mottakelsen har vært utrolig god. Alle jeg har snakket med, har bekreftet at de vil delta, siger Hanus Samró.

Samró er svært fornøyd med utviklingen for databasen. De har samlet mange av løsningene som er viktige for fangstnæringen på ett sted, og sier at løsningen nå brukes nå av mer enn 400 fiskebåter spredt over store deler av verden.

- Vi har på relativt kort tid utviklet en plattform, som kun fokuserer på fiskerinæringen. Vi har lykkes med å knytte verdens fiskerinæring, fiskeri og servicesektor sammen på en og samme plattform.