Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse er fastsatt til 1,65.

Kvotefaktor for fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål i 2015 er fastsatt til 0,91.